×
Creating solutions

Čo znamená Java applet

Java applet je aplikácia napísaná v jazyku Java, ktorú je možné stiahnuť a spustiť v internetovom prehliadači. Java applet je súbor s príponou *.class, ktorý sa najčastejšie spúšťa prostredníctvom dokumentu HTML.
Java applet nemá funkciu main(). Dedí jednu z tried Applet alebo JApplet. Tried Applet je súčasťou package java.applet.Applet. Trieda JApplet je súčasťou package javax.swingJApplet. Applet môže zavolať metódu iného appletu, ktorý je definovaný v rovnakom dokumente HTML.
Pôvodne applety ponúkali dodatočnú funkcionalitu, ktorú staré verzie jazyka HTML nevedeli poskytnúť. V súčasnosti, keď vývoj technológií rapídne pokročil, sú Java applety skôr výnimočné, nakoľko väčšinu ich funkcionalít je možné nahradiť súčasnými jazykmi HTML (Canvas pre zobrazenie vektorovej grafiky), CSS, DOM, AJAX a JavaScript. Applety veľmi často slúžili na zobrazovanie animácií, grafických hier či vizualizáciu dát v internetovom prehliadači.
Ak applet nemá bezpečnostný certifikát, je spustený v chránenom režime nazývanom sandbox. V takomto prípade má applet povolené iba bezpečné operácie. Ostatné operácie, medzi ktoré napríklad patrí prístup k súborom, ich spúšťanie alebo tlačenie, nemôže vykonávať.
Applet je štandardne v internetovom prehliadači spúšťaný zásuvným modulom Java, ktorý je súčasťou Java SE Runtime Environment.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 6.4.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, java, applet


Programovanie,programovanie,Java,applet
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest