×
Creating solutions

Čo znamená CDN

Pri tvorbe dokumentov HTML môže programátor naraziť na pojem CDN. Ide o skratku, ktorá má kuriózne dva výklady. Prvým je Content Delivery Network a druhým Content Distribution Network. CDN je služba, ktorá poskytuje zdieľanie súborov. Pre konzumentov je poskytovaná bezplatne. Siete CDN sú určené najmä pre vývojárov, keďže veľmi často obsahujú populárne frameworky. Takéto miesta poskytujú napríklad spoločnosti Google či Yandex .
Súbory uložené na CDN sú zväčša v komprimovanej podobe. Práca s CDN je vhodná najmä pre prácu s testovacími príkladmi, kedy programátor nemusí sťahovať celý framework na lokálny počítač alebo server. Keďže súbory na CDN bývajú komprimované aby nahrávanie súborov bolo čo najrýchlejšie a nespomaľovalo beh aplikácie, nie sú vhodné na ladenie programov. Dôvodom je nahradenie premenných za aliasy čím sa stáva programový kód náročný na pochopenie.
Príklad: Ukážka komprimované kódu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
req.initSyncLoader = function(_2c, _2d, _2e) {
if (!_28) {
_28 = _2c;
_29 = _2d;
_2a = _2e;
}
return {sync: _26,xd: xd,arrived: _21,
nonmodule: _22,executing: _23,executed: _24,
syncExecStack: _27,modules: _2f,execQ: _30,
getModule: _31,injectModule: _32,setArrived: _33,
signal: _34,finishExec: _35,execModule: _36,
dojoRequirePlugin: _28,getLegacyMode: function() {
return _25;
},holdIdle: function() {
_73++;
},releaseIdle: function() {
_37();
}};
};
Výhodou používania súborov z CDN býva často rýchlosť a dostupnosť čo je možné oceniť pri problémovej konektivite poskytovateľa webu alebo aplikácie. Pri rozhodovaní o použití CDN závisí, ako je s CDN narábané. Ak ide o internú aplikáciu pre interných používateľov na internej sieti, CDN v takomto prípade zväčša nie je vhodnou alternatívou. Vtedy je efektívnejšie mať súbory uložené na internej sieti. Ak ide o aplikáciu alebo web určený pre externých používateľov, ktorí aplikáciu spúšťajú prostredníctvom internetu, je CDN zväčša lepšou voľbou ako nahrávanie všetkých dát z jedného servera, ktorý často býva zdieľaný viacerými klientmi poskytovateľa web hostingu. To môže mať za následok pomalšie reakcie na spracovanie požiadaviek vrátane prístupu na zdieľaný disk, ktorý môže pri plnom vyťažení tvoriť úzke miesto. Podobný dopad na odozvu môže tvoriť aj zaťažený procesor a pamäť servera.
Použitím CDN sa vytvára nová vetva, ktorá znižuje dopyt na server s aplikáciou alebo webom, čo môže mať vplyv na výslednú rýchlosť nahrávania všetkých súčastí aplikácie (skripty, obrázky, xml súbory a iné).

Záver

Rozhodovanie o nahrávaní súborov z CDN závisí od viacerých faktorov. Medzi ne možno zaradiť dostupnosť, rýchlosť, objem prenosu dát či bezpečnosť. Všetky tieto faktory môžu byť kritické pre bezpečný a plynulý chod aplikácií. Pri malých a nenáročných projektoch na bezpečnosť býva CDN často voľbou číslo jedna. Ďalším faktorom, ktorý často rozhoduje o využití CDN, je rýchlosť serverov pre web hosting a pre CDN. Servery pre CDN sú zväčša oveľa výkonnejšie ako servery pre bežný webhosting. To platí aj o celkovej infraštruktúre dátového centra, kde sú servery umiestnené.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 27.3.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, knižnica, javascript, html, cdn


Programovanie,programovanie,knižnica,JavaScript,HTML,CDN
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest