×
Creating solutions

Čo je prázdny príkaz

V rámci programovania sa je možné okrem bežných príkazov stretnúť aj s pojmom prázdny príkaz. Prázdny príkaz zastupuje znak ; (bodkočiarka), ktorému nepredchádza žiaden výraz. Uvedením samostatného znaku ; vzniká prázdny príkaz, v literatúre nazývaný aj ako nulový príkaz. S prázdnym príkazom sa je možné stretnúť napríklad v jazykoch C, C++, PHP či JavaScript pri príkaze for.
Príklad: Cyklus for s prázdnym príkazom v jazyku JavaScript.
1
2
3
4
5
var i = 1;
for (i; i < 10; ) {
console.log(i + " ");
i++;
}
Príklad: Cyklus for s prázdnymi príkazmi v jazyku JavaScript.
1
2
3
4
5
var i = 1;
for (; i < 10; ) {
console.log(i + " ");
i++;
}
Príklad: Maximálne skrátený zápis hlavičky príkazu for cez prázdne príkazy.
1
2
3
4
var i = 0;
for (; ++i < 10; ) {
console.log(i + " ");
}
Príklad: Cyklus for s prázdnymi príkazmi v jazyku PHP.
1
2
3
4
5
$i = 1;
for (; $i < 10;) {
echo $i . "<br>";
$i++;
}
Príklad: Cyklus for s prázdnymi príkazmi v jazyku C++.
1
2
3
4
int i = 0;
for (; ++i < 10;) {
cout << i << endl;
}

Záver

Ako vidieť zo zápisov príkazu for, použitím prázdnych príkazov je možné skrátiť výsledný zápis príkazu.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 16.2.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, php, javascript, for, c, c++, príkaz, statement, prázdny príkaz


Programovanie,programovanie,PHP,JavaScript,for,C,C++,príkaz,statement,prázdny príkaz
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest