×
Vytvárame riešenia

Čo je Java

Java je všeobecný pojem, ktorý najčastejšie zahŕňa Java platformu (SE, EE alebo ME), Java Technológie (FX, Embedded, Card, TV a ďalšie, pričom niektoré technológie sú súčasťou jednotlivých platforiem) a programovací jazyk Java. Java platforma sa skladá z Java Runtime Environment a Java Development Kit.
Ak sa pod pojmom Java myslí programovací jazyk, ide o silne typový a objektovo orientovaný programovací jazyk založený na triedach, ktorého výsledkom kompilácie je bajtový kód (bytecode). Spúšťanie aplikácií (bajtového kódu) napísaných v programovacom jazyku Java zabezpečuje virtuálny stroj nazvaný Java Virtual Machine. Virtuálny stroj je súčasťou aplikácie Java Runtime Environment.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 31.3.2013
Kategória: Java
Značky: softvér, programovanie, java, aplikácia


Java,softvér,programovanie,Java,aplikácia
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších