×
Creating solutions

Čo je Java

Java je všeobecný pojem, ktorý najčastejšie zahŕňa Java platformu (SE, EE alebo ME), Java Technológie (FX, Embedded, Card, TV a ďalšie, pričom niektoré technológie sú súčasťou jednotlivých platforiem) a programovací jazyk Java. Java platforma sa skladá z Java Runtime Environment a Java Development Kit.
Ak sa pod pojmom Java myslí programovací jazyk, ide o silne typový a objektovo orientovaný programovací jazyk založený na triedach, ktorého výsledkom kompilácie je bajtový kód (bytecode). Spúšťanie aplikácií (bajtového kódu) napísaných v programovacom jazyku Java zabezpečuje virtuálny stroj nazvaný Java Virtual Machine. Virtuálny stroj je súčasťou aplikácie Java Runtime Environment.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 31.3.2013
Kategória: Java
Značky: softvér, programovanie, java, aplikácia


Java,softvér,programovanie,Java,aplikácia
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest