×
Creating solutions

Buducnosť je v solárnych technológiách

S prichádzajúcimi elektrickými dopravnými prostriedkami - elektro bicykle, elektrické autá, elektro kolobežky, rôzne elektro mobilné zariadenia (skateboardy, kolonožky, atď) sa dostáva solárna technológia do popredia.
V súčasnosti každý myslí iba na to, ako zabezpečiť dostatok elektrickej energie pre tieto zariadenia. Tak v prvom rade treba myslieť na to, že ľudia bývajúci v mestách a domoch s množstvom bytov budú čoraz viac preferovať mestskú hromadnú dopravu, ktorá bude neustále ponúkať nové možnosti, dostupnosť a komfort, takže by nemal byť rovnaký pomer elektro automobilov ako je v súčasnosti počet automobilov.
Ako druhé treba začať predstavovať riešenia pre rodinné domy. Napríklad solárne riešenie, ktoré bude nabíjať veľkokapacitnú batériu, na ktorú si večer majiteľ napojí automobil alebo bude slúžiť pre domácu spotrebu. Vďaka takýmto riešeniam sa zníži dopyt po elektrickej energii zo siete.
Na druhú stranu, keďže súčasné technológie ešte neumožnia plne samostatné fungovanie domácnosti len zo solárnej energie, v blízkej budúcnosti nehrozí, že by boli v domácnostiach prebytky, ktoré by sa museli vracať do siete.

Záver

Na záver ešte treba podotknúť, že na Slovensku kvôli súčasnej vláde máme predraženú elektrickú energiu kvôli uhoľným baniam a netransparentnému nastaveniu dotácii pre výrobcov zelenej energie. Keď sa toto dá do poriadku, bude cena elektrickej energie oveľa lacnejšia a klasické benzínové a naftové automobily sa okrem neekologickosti stanú aj nehospodárnymi.
A to som ešte neuviedol, ako táto vláda zamlčala vyšetrovanie podozrení z pred dvoch rokov, kde za údajne účtoval neexistujúci majetok, ktorý spôsoboval, že máme tak vysoké ceny za distribúciu elektrickej energie.


Blog,solárne riešenia,solárne panely,akumulátory,nabíjanie,budúcnosť
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest