×
Vytvárame riešenia

Ako zobraziť dijit v dgride (Dojo)

Tento článok nadväzuje na predchádzajúci, v ktorom bol predstavený spôsob zápisu polí formulára do dgridu. Vo svojej podstate ide o rovnaký princíp ako pri natívnych poliach. Jediný výrazný rozdiel je v tom, že namiesto natívnych polí editora bude použitý dijit.
Dijity na rozdiel od natívnych polí editora ponúkajú ďalšie komponenty, medzi ktoré patrí aj DateTextBox. V nasledujúcom príklade bude demonštrované použitie dijitu CheckBox, aby bolo vidieť, akú malú zmenu stačí vykonať. Prvou zmenou je nahratie dijitu a druhou zámena reťazca s názvom poľa za premennú reprezentujúcu dijit.
Príklad: Aplikovanie dijitu CheckBox do dgridu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
require(["dojo/ready", "dojo/_base/declare", "dgrid/OnDemandGrid",
"dgrid/editor", "dojo/store/Memory", "dijit/form/CheckBox",
"dojo/parser"],
function(ready, declare, OnDemandGrid, editor, Memory, CheckBox) {
ready(function() {
var data = [
{checkbox: true, item: "Demo line 1"},
{checkbox: false, item: "Demo line 2"},
{checkbox: true, item: "Demo line 3"}
];
var layout = [
editor({
field: "checkbox",
label: "Checkbox",
editor: CheckBox}),
{
field: "item",
label: "Item"
}
];
var GridMixin = declare([OnDemandGrid]);
var dgrid = new GridMixin({
columns: layout,
store: new Memory({data: data})
}, "dgrid");
});
});

Záver

Ako vidieť, aplikovanie dijitov do dgridu je v podstate jednoduché. Stačí poznať princíp pridávania polí formulára rozšírenia editor.


Dojo,programovanie,JavaScript,dgrid,dgrid/editor,dijit
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších