×
Creating solutions

Ako zobraziť Border Container na celú obrazovku (Dojo)

Práca s dijitom Border Container z frameworku Dojo môže byť pre začínajúceho programátora zo začiatku náročná. Prvý problém, s ktorým sa je možné pri Border Containeri stretnúť, je jeho nezobrazenie. Táto chyba sa žiaľ nedá oddebugovať, keďže ide o problém súvisiaci s jazykom CSS. Ďalším problémom je umiestnenie Border Container na celú obrazovku.
Ako prvé sa zameriame na odstránenie problému so zobrazením. Pre zobrazenie Border Containera je potrebné definovať jednu z vlastností height alebo min-height. V tomto prípade nesmie byť veľkosť udávaná v percentách. V opačnom prípade sa problém so zobrazením Border Containera pri aktuálnych vlastnostiach CSS neodstráni.
Príklad: Zápis vlastnosti min-height pre Border Container.
1
2
3
#borderContainer {
min-height: 600px;
}
Príklad: Zápis vlastnosti height pre Border Container.
1
2
3
#borderContainer {
height: 600px;
}
Attribút id s hodnotou borderContainer musí byť umiestnený v elemente so zápisom data-dojo-type="dijit/layout/BorderContainer".
Ak chce používateľ pracovať s jednotkou %, musí Border Container umiestniť na absolútnu pozíciu.
Príklad: Použitie jednotky % pre rozmery Border Containera.
1
2
3
4
5
#borderContainer {
position : absolute;
width : 60%;
height: 60%;
}
Ďalší postup demonštruje ako zobraziť Border Container na celú obrazovku. Ako prvé je potrebné resetovať základné odsadenia elementu <body>. Následne je potrebné resetovať odsadenia aj samotného Border Containera.
Príklad: Zobrazenie Border Containera na celú obrazovku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
body {
margin : 0;
padding : 0;
}
#borderContainer {
margin : 0;
padding : 0;
border : 0;
outline : 0;
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
}
Ak chceme vytvoriť mierne odsadenie od okrajov obrazovky, je možné definovať nasledujúce pravidlá.
Príklad: Odsadenie Border Containera od okrajov obrazovky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
body {
margin : 0;
padding : 0;
}
#borderContainer {
margin : 1%;
padding : 0;
border : 0;
outline : 0;
position: absolute;
width: 98%;
height: 98%;
}
Alebo ponechať pôvodné odsadenie Border Containera.
Príklad: Pôvodné odsadenie Border Containera od okrajov obrazovky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
body {
margin : 0;
padding : 0;
}
#borderContainer {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
}

Záver

Ako vidieť práca s Border Containerom nemusí byť vždy jednoduchá. Verím, že vám uvedené tipy a postupy pomôžu pri práci s týmto veľmi často používaným komponentom.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 19.5.2013
Kategória: Dojo
Značky: dijit/layout/bordercontainer, dojo, programovanie, css, width, height, full screen, percentage


Dojo,dijit/layout/BorderContainer,dojo,programovanie,CSS,width,height,full screen,percentage
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest