×
Vytvárame riešenia

Ako zmeniť veľkosť všetkých položiek na ploche (Windows)

Používateľ okrem zmeny veľkosti ikon môže zmeniť aj veľkosť všetkých položiek, ktoré sú umiestnené na ploche. Táto zmena môže byť percentuálna (Menšie - 100%, Stredné - 125%, Väčšie - 150%). Pre slabozrakých je k dispozícii aj lupa pod odkazom Zväčšovacie sklo. Okrem veľkosti ikon je možné individuálne meniť aj veľkosť a hrúbku písma.
Pre zobrazenie okna s možnosťami zmeny všetkých položiek je potrebné vykonať nasledujúci postup.
1. Umiestnenie kurzora na plochu.
2. Stlačenie pravého tlačidla myši, čím a vyvolá kontextová ponuka.
3. Kliknutie na položku Prispôsobiť (Personalize).
4. Kliknutie na text Zobrazovacie zariadenia (Display) sekcia Pozrite tiež (See also) - vľavo dole.
V zobrazenom okne je následne možné upraviť veľkosť položiek podľa potreby.

Záver

V texte nad voľbou veľkosti položiek Menšie, Stredné, Väčšie je položka Zväčšovacie sklo (Magnifier). Tá je určená pre slabozrakých a funguje na princípe lupy.


Windows,ikony,veľkosť ikon,zmena veľkosti ikon,zmena veľkosti textu
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších