×
Creating solutions

Ako zmeniť veľkosť ikon na ploche (Windows)

S veľkosťou rozlíšenia obrazovky súvisí aj veľkosť zobrazených ikon na ploche. Niektorí používatelia preferujú malé a iný zase veľké ikony. Windows vo svojich nastaveniach ponúka tri základné veľkosti (Malé, Stredné a Veľké ikony).
Zmena veľkosti ikona sa vykoná nasledujúcim postupom.
1. Umiestnenie kurzora na plochu.
2. Stlačenie pravého tlačidla myši, čím a vyvolá kontextová ponuka.
3. Kliknutie na položku Zobraziť (View).
4. Vybratie jednej z ponúkaných veľkostí v hornej časti zobrazeného menu.

Záver

Okrem zmeny veľkosti ikon na ploche je možné zmeniť aj veľkosť všetkých položiek.


Windows,ikony,veľkosť ikon,zmena veľkosti ikon
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest