×
Creating solutions

Ako zmeniť riadky na stĺpce v Microsoft Office Excel

V tomto článku predstavím ako zmeniť riadky na stĺpce. Možno sa niekto pýta, prečo túto funkcionalitu využívať, veď to píšem rovno tak ako potrebujem. Táto funkcia je veľmi užitočná najmä v prípade, ak sa kopírujú dáta z iného zdroja, ktorý ako naschvál má tieto dáta naopak.
Zmena riadkov na stĺpce sa v Exceli nazýva transponovanie (transpose). Pre demonštráciu transponovania vytvorím dva stĺpce, jeden s číslami a druhý s písmenami, ktoré budem chcieť zmeniť na riadky.
Obrázok: Vytvorenie dvoch stĺpcov.
Vytvorenie dvoch stĺpcov.
Následne túto oblasť označím, skopírujem a vyberiem bunku, kde chcem vykonať transponovanie - vloženie dát a ich následné transponovanie.
Obrázok: Prilepenie skopírovaných dát do vybranej bunky.
Prilepenie skopírovaných dát do vybranej bunky.
Transponovanie môžem vytvoriť stlačením klávesy T alebo kliknutím na poslednú ikonu v sekcii Prilepiť s popisom Transponovať (T). Transponovanie je aj v menu s názvom Možnosti prilepenia.
Obrázok: Transponovanie v ponuke Možnosti prilepenia.
Transponovanie v ponuke Možnosti prilepenia.

Záver

Verím, že vám tento článok pomohol a ukázal nové spôsoby úpravy a vkladania dát do Excelu.


Microsoft Office,transpose,transponovať,riadky na stĺpce
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest