×
Creating solutions

Ako zistiť obsah premenných PATH a CLASSPATH

Premenné prostredia PATH a CLASSPATH sú jednými z najčastejšie používanými premennými pre spúšťanie aplikácií z ľubovoľného miesta na disku. Ich nastavenie je možné vykonať v okne s názvom Premenné prostredia (Environment Variables). Okrem otvorenia okna Premenné prostredia (Environment Variables) je možné obsah premenných PATH a CLASSPATH získať aj z prostredia príkazového riadka.
Pre získanie obsahu premennej PATH stačí do príkazového riadka zadať nasledujúci príkaz.
1
echo %PATH%
Jednotlivé cesty v hodnote premennej sa od seba oddeľujú znakom ;. Podobne ako je možné získať obsah premennej PATH je možné postupovať aj pri premennej CLASSPATH.
1
echo %CLASSPATH%

Záver

Vzhľadom na to, že okno pre premenné prostredia sa nedá roztiahnuť, môže byť tento spôsob výpisu hodnôt v niektorých prípadoch prehľadnejší.


Softvér,softvér,programovanie,kompilátor,Java,aplikácia,path,CLASSPATH,environment variables
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest