×
Creating solutions

Ako zistiť existenciu adresára cez gulp

V tomto článku predstavím spôsob, ktorým je možné skontrolovať existenciu adresára a ak adresár neexistuje, tak bude vytvorený. Niektoré pluginy v gulpe totiž nevedia vytvárať vnorené adresáre a sú schopné vytvoriť len prvú úroveň. V takomto prípade je potrebné detegovať existenciu adresára a ak adresár neexistuje, je potrebné ho vytvoriť, inak nasledujúca operácia zlyhá.
Tento problém sa vyskytuje napríklad pri práci s pluginom fs-extra. Tento plugin používam na kopírovanie adresárov. V nasledujúcom príklade budem demonštrovať kopírovanie súborov z Bootstrapu, ktorý je súčasťou Bowera, resp. spravovaný pod Bowerom. Existenciu adresára budem testovať cez plugin fs-extra.
Príklad: Vytvorenie premenných zastupujúce zdroj a cieľ.
1
2
var bowerDir = "../../DevLibs/bower_components/";
var libsDir = "app/libs/";
Príklad: Kontrola existencia adresára a jeho vytvorenie.
1
2
3
4
5
var fs = require('fs-extra');
if (!fs.existsSync(libsDir)) {
fs.mkdirSync(libsDir);
}
A teraz to dám všetko dokopy a vytvorím z toho úlohu.
Príklad: Nakopírovanie súborov z frameworku Bootstrap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
var gulp = require('gulp');
var bowerDir = "../../DevLibs/bower_components/";
var libsDir = "app/libs/";
var fs = require('fs-extra');
gulp.task('copy-bootstrap', function () {
if (!fs.existsSync(libsDir)) {
fs.mkdirSync(libsDir);
}
return fs.copy(bowerDir + "bootstrap/dist", libsDir + "bootstrap", function (err) {
if (err) {
return console.error(err);
}
console.log("Directories were copied successfully");
});
});

Záver

Uvedený príklad predpokladá, že adresár app existuje. Keďže je potrebné vytvoriť ešte dva vnorené adresáre, jeden musí byť vytvorený cez mkdirSync() a druhý si už plugin fs-extra vytvorí sám.


Softvér,fs-extra,npm,gulp,copy,directory,adresár,exists,create,bootstrap,check,detect
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest