×
Creating solutions

Ako získať text z obrázka prostredníctvom Microsoft Office

Microsoft Office a jeho program OneNote ponúka veľmi rýchly spôsob ako rozpoznať text na obrázku, vložiť ho do schránky operačného systému Windows a následne použiť v niektorom z programov kancelárskeho balíka Microsoft Office alebo v inej aplikácii.
Pre získanie textu z obrázka je potrebné najprv vložiť obrázok do aplikácie OneNote. Ďalším krokom je umiestnenie kurzora nad obrázok a vyvolanie kontextového menu cez pravé tlačidlo myši. Získanie textu z obrázka a vloženie do schránky operačného systému sa vykoná po vybratí položky s názvom Kopírovať text z obrázka (Copy text from picture).
Po vložení textu do schránky je možné rozpoznaný text prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl + V vložiť do programu z balíka Microsoft Office alebo do inej aplikácie.

Záver

Vloženie rozpoznaného textu do programu je možné vykonať aj prostredníctvom kontextového menu a položky Možnosti prilepenia (Paste Options).


Microsoft Office,office,OneNote,screenshot,obrazovka,Windows,copy,paste,clipboard,schránka,text,rozpoznanie
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest