×
Creating solutions

Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 4

V tejto časti venovanej logovaniu v jazyku Java predstavím dva základné princípy, na ktorých je logovanie založené. Tým prvým je úroveň logovania (Level of the log event) a formát výpisu (Conversion Patterns).

Log level

Umožňuje kategorizovať typ logovania a zároveň filtrovať skupinu logov, ktoré budú zobrazené. Čím vyššia úroveň, tým viac typov logov bude zastúpených.
Tabuľka: Príklad log levelov v Log4J 2.
LevelValue
OFF0
FATAL100
ERROR200
WARN300
INFO400
DEBUG500
TRACE600
AllInteger.MAX_VALUE
Prehľad log levelov
  • java.util.logging (https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/logging/Level.html)
  • log4j 2 (https://logging.apache.org/log4j/2.0/manual/architecture.html)
  • logback (http://logback.qos.ch/manual/architecture.html)

Formátovanie výstupu

Vďaka conversion patterns je možné vytvoriť obsah log súboru podľa svojich potrieb. Formátovanie výstupu je vykonávaná cez písmená alebo skrátené zápisy.
Prehľad conversion patterns v logback a log4j 2:
  • logback (http://logback.qos.ch/manual/layouts.html)
  • log4j 2 (https://logging.apache.org/log4j/2.x/manual/layouts.html)
Príklad: Ukážka vzoru formátovania v konfigurácii log4j 2.
1
2
3
<PatternLayout>
<pattern>%d %p [%t] %c{1.} %m%n</pattern>
</PatternLayout>

Záver

Keďže nie som Java expert, v prípade, že máte už zabehnutý systém logovania prostedníctvom niektorého z uvedených riešení, rád uvítam vaše skúsenosti.


Java,log,logger,file,Logback,SLF4J,Log4j 2,java.util.logging
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest