×
Creating solutions

Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 1

V tomto krátkom článku predstavám rýchly spôsob vytvárania a zapisovania logov do definovaného súboru. Pre vytváranie logov použijem knižnicu java.util.logging.
Na začiatok inicializujem logger a file handler, ktorému priradím názov súboru pre zápis logov. Následne vytvorím formátovanie výstupu do textového formátu. Je možné zvoliť aj XML formát cez new XMLFormatter(). Formátovanie priradím file handleru
Príklad: Jednoduchý príklad Java loggera.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
package logger;
import java.util.logging.*;
import java.io.IOException;
public class JavaLogger {
public static Logger logger = Logger.getLogger("Logger");
public static FileHandler fh = null;
public JavaLogger() {
init();
}
public void init() {
try {
fh = new FileHandler("app.log", false);
} catch (SecurityException | IOException e) {
e.printStackTrace();
}
fh.setFormatter(new SimpleFormatter());
logger.addHandler(fh);
logger.log(Level.INFO, "info");
logger.log(Level.SEVERE, "severe");
logger.log(Level.WARNING,"warning");
}
}

Záver

Ak máte dobré tipy na zlepšenie logovania cez java.util.logging, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Java,log,logger,java.util.logging
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest