×
Creating solutions

Ako zapísať viacero tried v jednom java súbore

Keďže nie som žiaden veľký "javista", v minule ma zaujal zápis, kde bolo uvedených viacero tried v jednom súbore. Problém nastal, keď som chcel toto nasimulovať a vedieť, ako takto zapísané triedy spustiť. Nešlo pritom o bežný zápis vnorených tried.
Príklad: Zápis vnorených tried.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
public class Multiclass {
public Multiclass() {
System.out.println("Multiclass()");
new class1();
new class2();
}
public class class1 {
public class1() {
System.out.println("class1()");
}
}
public class class2 {
public class2() {
System.out.println("class2()");
}
}
}
Pre zápis viacero tried v jednom súbore tak, aby neboli súčasťou hlavnej triedy, je potrebné splniť nasledujúce podmienky.
Podmienky pre zápis viacero tried v java súbore
  • V java súbore môže byť len jedna trieda s modifikátorom public
  • Ostatné triedy nesmú mať modifikátor
Príklad: Zápis viacero tried v jednom java súbore.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
public class Multiclass {
public Multiclass() {
System.out.println("Multiclass()");
new class1();
new class2();
}
}
class class1 {
public class1() {
System.out.println("class1()");
}
}
class class2 {
public class2() {
System.out.println("class2()");
}
}

Záver

Takto vytvorené triedy sú dostupné iba v rámci package. Treba tiež uviesť, že takto písať triedy sa neodporúča, preto je vhodné používať vnorené zápisy tried.


Java,package,class
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest