×
Creating solutions

Ako zabezpečiť e-mailové účty na počítači

Keďže je čoraz ľahšie sa nabúrať do počítačových sietí a sledovať komunikáciu medzi počítačmi, bezpečnosť sa preto stáva prvoradou. Medzi najčastejšie nezabezpečené služby patrí e-mailová komunikácia, prijímanie a odosielanie e-mailov cez nezabezpečené spojenie. Pre odstránenie nezabezpečenej komunikácie je potrebné v poštovom klientovi, ktorý slúži na prácu s e-mailami (napr. Outlook alebo Windows Live Mail), nájsť nastavenia e-mailového účtu a zvoliť si zabezpečený prístup.
Zabezpečený prístup sa väčšinou aktivuje zaškrtnutím podpory SSL a zmenou nastavenia portov servera.
Príklad: Nezabezpečené nastavenie - čísla portov a protokolov.
1
2
3
Outgoing mail SMTP 25
Incoming mail POP3 110
Incoming mail IMAP 110
Príklad: Zabezpečené nastavenie - čísla portov a protokolov.
1
2
3
Outgoing mail SMTP 465
Incoming mail POP3 995
Incoming mail IMAP 993

Záver

Kým pre odchádzajúcu poštu slúži protokol SMTP pre prichádzajúcu poštu je určený len jeden z protokolov POP3 a IMAP. Preto ak neviete nájsť druhý protokol pre prichádzajúcu poštu, tak ho nehľadajte. Zmeniť typ protokolu je možné v nastavenia e-mailového účtu, no niekedy je možné túto zmenu vykonať len tak, že sa daný účet zmaže a vytvorí nanovo.


Softvér,mail,IMAP,POP3,SMTP,security,port,SSL/TLS,Outlook,Windows Live Mail
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest