×
Creating solutions

Ako v Eclipse zobraziť viacero výsledkov vyhľadávaní súčasne

Pri práci s vývojovým prostredím Eclipse sa veľmi často používa vyhľadávanie cez klávesovú skratku Ctrl + H. Táto funkcia je veľmi užitočná, najmä ak sa pracuje s projektmi v JavaScripte a frameworkami využívajúcich mechanizmus postupného nahrávania skriptov. Medzi takéto frameworky patrí aj populárny Dojo Toolkit.
Pri použití vyhľadávania ako prvé používateľ narazí na obmedzenie zobrazenia výsledkov. Ak chce použiť viacero vyhľadávaní nasledujúcich po sebe, jednotlivé výsledky sa budú prepisovať. Dôvodom je zobrazovanie výsledkov v jednej karte. Pre zamedzenie tohto negatívneho javu stačí aplikovať nasledujúci postup.
1. Kliknutie na ikonu Pin the Search View.
Obrázok: Ikona Pin the Search View.
Ikona Pin the Search View.
Ikona sa bežne nachádza v dolnom okne, kde je napríklad debugger či konzola. Po kliknutí na ikonu sa bude každé vyhľadávanie zobrazovať v samostatnej karte.
Obrázok: Zobrazenie výsledkov na samostatných kartách.
Zobrazenie výsledkov na samostatných kartách.

Záver

Týmto jednoduchým nastavením je možné zefektívniť prácu s výsledkami vyhľadávania.


Softvér,Eclipse,search
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest