×
Creating solutions

Ako tvoriť hry pre Atari 2600

Asi každého, kto sa stretol s počítačmi v 80-tych rokoch zaujímalo, ako je možné vytvoriť počítačovú hru a či je to náročné. V tých časoch neboli k dispozícii také nástroje ako máme teraz, no s odstupom času je možné tvoriť hry pre tieto počítače oveľa jednoduchšie a zábavnejšie.
Príkladom je autor Tinkernut, ktoré pripravil veľmi dobré video s názvom How To Make An Atari Game. Stačí si len stiahnuť Visual batari Basic a Stella Atari 2600 Emulator.
Zoznam odkazov
  • http://stella.sourceforge.net/
  • http://atariage.com/forums/topic/123849-visual-bb-10-a-new-ide-for-batari-basic/
  • http://www.randomterrain.com/atari-2600-memories-batari-basic-commands.html#gettingstarted
  • http://www.tinkernut.com/2010/01/how-to-make-an-atari-game/
Na stránke AtariAge neodporúčajú používať installer od Tinkernuta, keďže obsahuje ešte staršie súbory.

2600 Basic compilation failed!

Pri písaní programu vo Visual bB môže používateľ naraziť na chybové hlásenie: 2600 Basic compilation failed!. Dlho mi trvalo, kým som prišiel na chybu. Chyba sa môže vyskytnúť napríklad pri vytváraní premenných alebo písaní príkazu rem. V takomto prípade nesmie príkaz začínať od začiatku riadku, ale musí byť pred príkazom medzera. Neviem, prečo táto chyba je, ale mohla by byť popísaná detailnejšie, aby sa vedelo, prečo vzniká chybové hlásenie 2600 Basic compilation failed!.

Záver

Žiaľ aj keď som postupoval podľa návodu, moje strely tvorí súvislá čiara. Ak by niekto mal rovnaký problém a vedel ako ho napraviť, podeľte sa o riešenie prostredníctvom komentára. Na záver musím napísať, že spracovanie videa je naozaj nadčasové a ani sa nechce veriť, že bolo vytvorené už pred šiestimi rokmi. Tento názor je zdieľaný aj v komentároch.


Programovanie,Atari,game,tvorba hier,hra,VisualbB,Stella Atari 2600 Emulator,compilation,failed
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest