×
Creating solutions

Ako tvoriť dokumenty HTML

Dokumenty HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP a ďalšie, ako bežné textové súbory, je možné písať v obyčajnom textovom editore Notepad. Pre programátorov sú k dispozícii voľne šíriteľné kvalitné nástroje, medzi ktoré patria Notepad++ a PSPad Editor. Tieto textové editory sú určené pre začínajúcich programátorov, ktorí chcú spoznávať svet HTML.
Pre profesionálnu tvorbu a tímovú spoluprácu je možné použiť niektorý z nástrojov uvedený v článku Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu webových aplikácií. Uvedené textové editory Notepad++ a PSPad Editor podporujú syntax viacerých programovacích jazykov (HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP a ďalších) a zároveň ponúkajú množstvo užitočných funkcií zľahčujúcich tvorbu a vývoj jednoduchých aplikácií - internetových stránok.

Záver

Pre začínajúcich tvorcov webov je vhodné používať textové editory. Pokročilé vývojové nástroje by im mohli zo začiatku robiť problém, keďže majú iný prístup k tvorbe aplikácií ako je používateľ bežne zvyknutý a pre ich pochopenie a efektívne využitie treba už určitú prax a rozšírené znalosti.


HTML,XHTML,programovanie,HTML,CSS
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest