×
Creating solutions

Ako tvoriť aplikácie v jazyku Java

Podobne ako dokumenty HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP aj zdrojové súbory jazyka Java sú obyčajné textové súbory, ktoré je možné otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, napríklad aj v aplikácii Notepad. Pre programátorov sú k dispozícii voľne šíriteľné kvalitné textové editory, medzi ktoré patria Notepad++ alebo PSPad Editor.
Textové editory Notepad++ a PSPad Editor podporujú syntax viacerých programovacích jazykov a zároveň ponúkajú množstvo užitočných funkcií zľahčujúcich tvorbu a vývoj jednoduchých aplikácií.
Pre profesionálnu tvorbu a tímovú spoluprácu je možné použiť niektorý z nástrojov uvedený v článku Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu webových aplikácií.
Zdrojové súbory jazyka Java majú príponu *.java. Pre spustenie aplikácie je potrebné súbory najskôr skompilovať. Súbory je možné kompilovať do súborov s príponou *.class alebo *.jar. Kompiláciou vzniknú súbory s bajtovým kódom. Súbory *.jar znamenajú Java archive. Ide o archív typu ZIP, ktorý obsahuje všetky súbory projektu (*.class, obrázky, textové súbory, zvukové súbory a iné).

Záver

Pre začínajúcich programátorov je vhodné používať textové editory. Pokročilé vývojové nástroje by im mohli zo začiatku robiť problém, keďže majú iný prístup k tvorbe aplikácií ako je používateľ bežne zvyknutý a pre ich pochopenie a efektívne využitie treba už určitú prax a rozšírené znalosti.


Java,Java,programovanie,editor
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest