×
Vytvárame riešenia

Ako spustiť Java applet

Java applet je možné spustiť viacerými spôsobmi. V tomto článku budú predstavené tri základné spôsoby, ako spustiť applet vytvorený v jazyku Java.

Vývojové prostredie

Prvý rýchly spôsob ako zobraziť vytvorený applet je spustiť súbor s appletom (*.java) priamo z vývojového prostredia. V IDE NetBeans sa applet spúšťa cez klávesovú skratku Shift + F6 alebo cez menu Run / Run File.

Aplikácia appletviewer

Ďalší spôsob zobrazenia appletu je cez aplikáciu appletviewer, ktorá je súčasťou Java Development Kit. Aplikácii sa predáva dokument HTML (*.html alebo *.htm) a nie súbor *.class. Applet viewer je potrebné spustiť z príkazového riadka.
Príklad: Spustenie appletu, ktorý je v súbore display_applet.html.
1
appletviewer display_applet.html

Internetový prehliadač

Posledný predstavený spôsob spúšťania appletov je prostredníctvom internetového prehliadača. Úlohou internetového prehliadača je otvoriť dokument HTML, v ktorom je applet definovaný. Applet je možné definovať prostredníctvom ktoréhokoľvek z troch elementov <applet>, <object>, <embed> umiestnených v dokumente HTML. Elementy sa umiestňujú do elementu <body>. Prvý z uvedený elementov, element <applet>, je už zastaraný a nemal by sa používať. Namiesto neho je určený element <object>. Posledný z uvedených elementov, element <embed>, zase nepodporuje zápis parametrov.
Príklad: Zápis elementu <applet> pre spustenie Java appletu bez parametra.
1
2
<applet code="Applet.class" width="400" height="300">
</applet>
Atribúty width a height definujú priestor pre zobrazenie appletu. Atribúty je možné nahradiť zápismi v jazyku CSS. Obdobne je možné postupovať aj pri ďalších elementoch. Atribút code definuje názov appletu. Ak applet obsahuje package, musí byť package súčasťou hodnoty.
Príklad: Zápis package app a odstránenie atribútov height a width, ktoré sú teraz v CSS.
1
2
<applet code="app.Applet.class">
</applet>
Zápis elementu <object> sa mierne líši od elementu <applet>. Applet je totiž definovaný v elemente <param>, ktorý je vnorený do elementu <object>.
Príklad: Zápis elementu <object> pre spustenie Java appletu bez parametra.
1
2
3
<object type="application/x-java-applet" width="400" height="400">
<param name="code" value="Applet.class">
</object>
Appletu je možné predať aj parametre. Pre tento účel slúži element <param> a atribúty name a value. Hodnota code v atribúte name je vyhradená pre definovanie appletu, ktorý má byť spustený.
Príklad: Zápis elementu <object> pre spustenie Java appletu s parametrom.
1
2
3
4
<object type="application/x-java-applet" width="400" height="400">
<param name="code" value="Applet.class">
<param name="appletName" value="Applet.class">
</object>
Parameter predávaný cez element <object>, resp. <param> je možné získať v metóde init() cez funkciu getParameter(). Hodnota parametra je dátového typu String.
Príklad: Získanie parametra z elementu <object>, resp. <param>.
1
2
3
public void init() {
String data = getParameter("appletName");
}
Posledným elementom, ktorý zobrazuje applet v dokumente HTML je element <embed>. Ide o prázdny (nepárový) element, takže nie je možné definovať parametre pre applet.
Príklad: Zápis elementu <embed> pre spustenie Java appletu.
1
2
<embed type="application/x-java-applet" width="400" height="400"
code="Applet.class"/>

Záver

V článku bolo predstavených niekoľko spôsobov spúšťania Java appletov. Z uvedených spôsobov je pre používateľa najvhodnejšie spúšťať applet prostredníctvom internetového prehliadača a definovanie appletu umiestniť do elementu <object>. Ak poznáte aj iné spôsoby ako spustiť Java applet, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Java,programovanie,Java,applet,code,object
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších