×
Creating solutions

Ako spustiť Java applet

Java applet je možné spustiť viacerými spôsobmi. V tomto článku budú predstavené tri základné spôsoby, ako spustiť applet vytvorený v jazyku Java.

Vývojové prostredie

Prvý rýchly spôsob ako zobraziť vytvorený applet je spustiť súbor s appletom (*.java) priamo z vývojového prostredia. V IDE NetBeans sa applet spúšťa cez klávesovú skratku Shift + F6 alebo cez menu Run / Run File.

Aplikácia appletviewer

Ďalší spôsob zobrazenia appletu je cez aplikáciu appletviewer, ktorá je súčasťou Java Development Kit. Aplikácii sa predáva dokument HTML (*.html alebo *.htm) a nie súbor *.class. Applet viewer je potrebné spustiť z príkazového riadka.
Príklad: Spustenie appletu, ktorý je v súbore display_applet.html.
1
appletviewer display_applet.html

Internetový prehliadač

Posledný predstavený spôsob spúšťania appletov je prostredníctvom internetového prehliadača. Úlohou internetového prehliadača je otvoriť dokument HTML, v ktorom je applet definovaný. Applet je možné definovať prostredníctvom ktoréhokoľvek z troch elementov <applet>, <object>, <embed> umiestnených v dokumente HTML. Elementy sa umiestňujú do elementu <body>. Prvý z uvedený elementov, element <applet>, je už zastaraný a nemal by sa používať. Namiesto neho je určený element <object>. Posledný z uvedených elementov, element <embed>, zase nepodporuje zápis parametrov.
Príklad: Zápis elementu <applet> pre spustenie Java appletu bez parametra.
1
2
<applet code="Applet.class" width="400" height="300">
</applet>
Atribúty width a height definujú priestor pre zobrazenie appletu. Atribúty je možné nahradiť zápismi v jazyku CSS. Obdobne je možné postupovať aj pri ďalších elementoch. Atribút code definuje názov appletu. Ak applet obsahuje package, musí byť package súčasťou hodnoty.
Príklad: Zápis package app a odstránenie atribútov height a width, ktoré sú teraz v CSS.
1
2
<applet code="app.Applet.class">
</applet>
Zápis elementu <object> sa mierne líši od elementu <applet>. Applet je totiž definovaný v elemente <param>, ktorý je vnorený do elementu <object>.
Príklad: Zápis elementu <object> pre spustenie Java appletu bez parametra.
1
2
3
<object type="application/x-java-applet" width="400" height="400">
<param name="code" value="Applet.class">
</object>
Appletu je možné predať aj parametre. Pre tento účel slúži element <param> a atribúty name a value. Hodnota code v atribúte name je vyhradená pre definovanie appletu, ktorý má byť spustený.
Príklad: Zápis elementu <object> pre spustenie Java appletu s parametrom.
1
2
3
4
<object type="application/x-java-applet" width="400" height="400">
<param name="code" value="Applet.class">
<param name="appletName" value="Applet.class">
</object>
Parameter predávaný cez element <object>, resp. <param> je možné získať v metóde init() cez funkciu getParameter(). Hodnota parametra je dátového typu String.
Príklad: Získanie parametra z elementu <object>, resp. <param>.
1
2
3
public void init() {
String data = getParameter("appletName");
}
Posledným elementom, ktorý zobrazuje applet v dokumente HTML je element <embed>. Ide o prázdny (nepárový) element, takže nie je možné definovať parametre pre applet.
Príklad: Zápis elementu <embed> pre spustenie Java appletu.
1
2
<embed type="application/x-java-applet" width="400" height="400"
code="Applet.class"/>

Záver

V článku bolo predstavených niekoľko spôsobov spúšťania Java appletov. Z uvedených spôsobov je pre používateľa najvhodnejšie spúšťať applet prostredníctvom internetového prehliadača a definovanie appletu umiestniť do elementu <object>. Ak poznáte aj iné spôsoby ako spustiť Java applet, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Java,programovanie,Java,applet,code,object
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest