×
Vytvárame riešenia

Ako spraviť z hodnoty premennú (PHP)

Sú situácie, kedy by programátor rád pracoval s hodnotami ako s premennými. Jazyk PHP túto vlastnosť umožňuje prostredníctvom znakov $. Tie vytvoria z priradenej hodnoty regulárnu premennú.
Príklad: Hodnota string_value sa stane premennou.
1
2
3
$variable = "string_value";
$$variable = 10; // alternatíva zápisu $string_value = 10;
echo $string_value . "<br>"; // vypíše 10
V prípade, že sa zmení hodnota premennej variable, pôvodne vytvorená premenná zostáva v platnosti. Zároveň je možné aj z novej hodnoty vytvoriť premennú.
Príklad: Zmena hodnoty premennej variable.
1
2
3
4
5
6
$variable = "string_value";
$$variable = 10; // alternatíva zápisu $string_value = 10;
$variable = "new_string_value";
$$variable = 100; // alternatíva zápisu $new_string_value = 100;
echo $string_value . "<br>"; // vypíše 10
echo $new_string_value . "<br>"; // vypíše 100
Vypísať hodnotu poslednej premennej, ktorá vznikla z hodnoty, je možné aj cez pôvodnú premennú.
Príklad: Výpis hodnoty poslednej premennej vytvorenej z hodnoty.
1
2
3
4
5
6
7
$variable = "string_value";
$$variable = 10; // alternatíva zápisu $string_value = 10;
$variable = "new_string_value";
$$variable = 100; // alternatíva zápisu $new_string_value = 100;
echo ${$variable} . "<br>"; // vypíše 100
echo $$variable . "<br>"; // vypíše 100
Podobne je možné postupovať aj pri funkciách. Keďže volanie funkcií neobsahuje znak $, v tomto prípade sa používa iba jeden znak $, teda štandardný zápis premennej.
Príklad: Volanie funkcií cez premennú.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
function one() {
echo "One" . "<br>";
}
function two() {
echo "Two" . "<br>";
}
function three() {
echo "Three" . "<br>";
}
$my_functions = array("one", "two", "three");
foreach ($my_functions as $value) {
$call_me = $value;
$call_me();
}
Premenná call_me postupne nadobúda hodnoty poľa my_functions, ktoré sú platnými názvami existujúcich funkcií. Vďaka tomu sú postupne volané funkcie one , two a three.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 17.12.2012
Kategória: PHP
Značky: programovanie, php, $$


PHP,programovanie,PHP,$$
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších