×
Vytvárame riešenia

Ako spájať reťazce vo Visual Basicu

V tomto krátkom článku predstavím ako spájať reťazce vo Visual Basicu. Visual Basic je zaujímavý tým, že niektoré zápisy na ktoré sme zvyknutí, že fungujú v iných jazykoch unifikovane, sú vo Visual Basicu použité/zastúpené inak. Príkladom je aj operátor pre spájanie reťazcov.
Pre spájanie reťazcov slúži operátor &.
Príklad: Spojenie troch reťazcov.
1
2
3
Dim part1 As String = "Text 1"
Dim part2 As String = "Text 2"
Dim output As String = part1 & " " & part2

Záver

Výsledok je možné zobraziť buď cez textbox alebo konzolu, resp. okno Output.
Príklad: Zápis do Textboxu a konzoly.
1
2
TextBox.Text = output
Console.WriteLine(output)


Visual Basic,&,Dim,WriteLine(),Console,TextBox,MultiLine TextBox,break,line break,Textarea
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších