×
Creating solutions

Ako simulovať klik pre dojox mobile na desktope

Pri vývoji mobilných aplikácii sa programátor veľmi rýchlo dostane do stavu, kedy je nútený sa preklikávať cez viaceré obrazovky, aby mohol otestovať svoj programový kód. Tento negatívny jav je možné odstrániť priamym nastavením sa na požadovanú obrazovku. Ale ako toto nastavenie vykonať?
Problém nastane, keď programátor zistí, že udalosť click v tomto prípade nefunguje. V aplikácii je totiž potrebné simulovať dotyk a nie klik. Pre simuláciu dotyku je potrebné vyslať udalosti mousedown a mouseup.
Príklad: Vzor pre simuláciu kliku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
var widget = registry.byId(id);
var transition = widget.transition;
widget.transition = "none";
widget.emit("mousedown", {});
widget.emit("mouseup", {});
widget.transition = transition ;
Prvým krokom je identifikácia widgetu, ktorý zabezpečuje prechod na ďalšiu obrazovku. Druhým krokom je zrýchlenie preklikávania, takže je uložená pôvodná animácia a následne jej odstránenie čo zabezpečí okamžitý prechod na novú obrazovku. Potom nasleduje simulácia dotyku a na záver nastavenie animácie späť na pôvodnú.

Záver

Ak poznáte ďalšie šikovné zlepšováky pre vývoj mobilných aplikácii, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Dojo,mobile,emit,programovanie,transition,click,touch
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest