×
Vytvárame riešenia

Ako prechádzať prvky poľa vo Visual Basicu

V tomto krátkom článku predstavím tri spôsoby, ako prechádzať a zobraziť prvky poľa. Prvý spôsob je najčastejšie prezentovaný v rámci Visual Basicu. Druhý spôsob som nazval JavaScriptový, prezentujem podobný spôsob akým zapisujem cyklus v JavaScripte a tretí spôsob je typu item in array. Všetky uvedené spôsoby som zapísal do metódy DisplayValues.
Príklad: Štandardné prechádzanie prvkov poľa.
1
2
3
4
5
Public Sub DisplayValues(arr)
For i As Integer = 0 To arr.length - 1
Console.WriteLine(arr(i))
Next
End Sub
Príklad: JavaScriptová modifikácia zápisu.
1
2
3
4
5
6
7
8
Public Sub DisplayValues(arr)
Dim i As Integer
Dim length = arr.Length - 1
For i = 0 To length
Console.WriteLine(arr(i))
Next
End Sub
Príklad: Prechádzanie prvkov poľa cez zápis cyklu For Each.
1
2
3
4
5
Public Sub DisplayValues(arr)
For Each item In arr
Console.WriteLine(item)
Next
End Sub

Záver

Ak používate iný spôsob prechádzania prvkov v poli vo Visual Basicu, podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


Visual Basic,Array,element
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších