×
Creating solutions

Ako používať podčiarnik v číselných literáloch

Programovací jazyk Java ponúka pre sprehľadnenie programového kódu zaujímavú techniku založenú na znaku _ (podčiarnik). Jej úlohou je sprehľadniť literál, resp. formát, ktorý zastupuje. Táto technika má ale aj svoje pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.
Kedy túto techniku použiť? Napríklad ak máte formát telefónneho čísla s medzerami, alebo ak je potrebné sprehľadniť zápis čísiel, aby boli lepšie čitateľné väčšie čísla, ako sú peňažné sumy či bajty (napr. milióny či miliardy).
V nasledujúcom príklade demonštrujem zápis mobilného čísla vo formáte s trojicami čísiel pre Slovensko a zápis pevnej linky v Bratislave. To že ide naozaj o čísla, s ktorými je možné vykonávať matematické operácie, dokazuje posledný zápis - pripočítanie čísla 1.
Príklad: Použitie podčiarnika v číselných literáloch.
1
2
3
4
5
6
long mobile = 421_903_123_456L;
long phone = 2_63_123_456L;
System.out.println(mobile);
System.out.println(phone);
System.out.println(phone + 1);
Keďže som už techniku zápisu čísiel s podčiarnikom predstavil, teraz uvediem prípady, kedy nie je možné podčiarnik použiť.
Podčiarnik nie je možné použiť:
  • na začiatku a konci čísla, napr. _10
  • pred a za desatinnou čiarkou, napr. 10._1
  • pri zápise hexadecimálnych čísiel pred a za x, napr. 0x_10
  • pred a za postfixy F a L, napr. 3.145_F

Záver

Z môjho pohľadu ide o zaujímavý prvok, ktorý môže byť naozaj veľmi nápomocný. Dokonca je možný aj zápis 1__________0.


Java,underscore,_,literál,oddeľovač
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest