×
Creating solutions

Ako označiť riadky v dgride (Dojo)

Jednou z často vykonávaných funkcií pri práci s tabuľkou je označovanie riadkov tabuľky pre výber a následné vykonávanie ďalších operácií. Túto činnosť je možné vykonávať prostredníctvom checkboxov, ale pre zvýraznenie označenia aj prostredníctvom rozšírenia s názvom Selection.
Rozšírenie s názvom Selection je obsiahnuté v module dgrid/Selection. Aktivuje sa vlastnosťou selectionMode, ktorá môže mať jednu z nasledujúcich hodnôt: extended, mutliple, single, toggle alebo none. Vlastnosť selectionMode sa zapisuje ako súčasť argumentu (objektu) pre constructor dgridu, ktorý už obsahuje rozšírenia OnDemandGrid a Selection. Za týmto účelom je vytvorený constructor s názvom GridMixin. Z neho sa následne vytvára finálny dgrid.
Pre správne aplikovanie vlastnosti selectionMode je potrebné definovať unikátny identifikátor. Spôsoby ako definovať unikátny identifikátor sú uvedené v článku Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo).
Nasledujúci príklad demonštruje jednoduchú tabuľku s dvoma stĺpcami a tromi riadkami.
Príklad: Aplikovanie rozšírenia Selection.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
require(["dojo/ready", "dojo/_base/declare", "dgrid/OnDemandGrid",
"dgrid/Selection", "dojo/store/Memory", "dojo/parser"],
function(ready, declare, OnDemandGrid, Selection, Memory) {
ready(function() {
var data = [
{id: 1, item: "Demo line 1"},
{id: 2, item: "Demo line 2"},
{id: 3, item: "Demo line 3"}
];
var layout = [{
field: "id",
label: "ID"
},
{
field: "item",
label: "Item"
}
];
var GridMixin = declare([OnDemandGrid, Selection]);
var dgrid = new GridMixin({
columns: layout,
store: new Memory({data: data}),
selectionMode: "single"
}, "dgrid");
});
});

Záver

Rozšírenie Selection sa najčastejšie kombinuje s rozšírením Keyboard, ktoré umožňuje výber riadkov cez klávesy. O tom ale nabudúce.


Dojo,programovanie,JavaScript,dgrid,dgrid/OnDemandGrid,selectionMode,dgrid/Selection,dojo/store/Memory
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest