×
Creating solutions

Ako odstrániť Error: declare: mixin # is unknown (Dojo)

V tomto článku sa zameriam na identifikáciu a odstránenie chybového hlásenia Error: declare: mixin #number is unknown. Did you use dojo.require to pull it in?(…), ktoré môže programátor dostať pri tvorbe aplikácii vo frameworku Dojo Toolkit.
Toto chybové hlásenie nastane, ak nesúhlasí počet nahratých modulov a uvedených aliasov. V mojom prípade išlo o zakomentovanie modulu dgrid/Keyboard čo vyvolalo uvedený error. Dole uvádzam skrátený výpis define() pre demonštráciu, ako uvedené chybové hlásenie vzniklo.
Príklad: Príklad kedy môže nastať Error: declare: mixin #number is unknown.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
define(
[// "dgrid/Keyboard",
"dojo/aspect",
"dijit/Destroyable",
"dojo/query",
"dijit/registry",
"dojo/_base/lang",
"dojo/has"],
function(Keyboard, aspect, Destroyable, query, registry, lang, has) {
})

Záver

V snahe doma reprodukovať uvedený error na jednoduchom príklade, ktorý by som zverejnil v tomto článku sa mi error vyvolať nepodarilo. Preto som uviedol časť výpisu programového kódu, pri ktorom sa mi uvedený chyba vyskytla. V prípade, že daný error viete jednoducho zreprodukovať, uveďte príklad prosím do komentára. V súvisiacich článkoch sú uvedené ďalšie chybové hlásenia a riešenia pre framework Dojo Toolkit.


Dojo,error,mixin,declare
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest