×
Creating solutions

Ako odstrániť chybu "Cannot write file ... because it would overwrite input file."

Pri práci s TypeScriptom a konfiguráciou vždy keď som zadal exclude som dostal veľké množstvo errorov. Dlho som nevedel nájsť riešenie až nakoniec som našiel issue 14538, kde bolo aj riešenie.
Príklad: Pôvodný (chybný) tsconfig.json
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
{
"exclude": [
"node_modules"
],
"compilerOptions": {
"module": "commonjs",
"charset": "utf-8",
"baseUrl": "./src/typescript",
"outDir": "./dist/js",
"target": "es6",
"sourceMap": true,
"watch": true,
"moduleResolution": "node",
"noEmitOnError": true,
"checkJs": true,
"allowJs": true,
"experimentalDecorators": true
}
}
Pre odstránenie tohto problému musím pridať do exclude aj outDir. Finálny tsconfig.json vyzerá nasledovne.
Príklad: Opravený tsconfig.json
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
{
"exclude": [
"node_modules",
"dist"
],
"compilerOptions": {
"module": "commonjs",
"charset": "utf-8",
"baseUrl": "./src/typescript",
"outDir": "./dist/js",
"target": "es6",
"sourceMap": true,
"watch": true,
"moduleResolution": "node",
"noEmitOnError": true,
"checkJs": true,
"allowJs": true,
"experimentalDecorators": true
}
}

Záver

Verím, že vám tento článok pomohol a zbavili ste sa všetkých errorov, ktoré vám pri spustení kompilátora vznikali.


Programovanie,TypeScript,tsconfig.json,exclude,node_modules,overwrite,input,file,compilerOptions,configuration
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest