×
Creating solutions

Ako odstrániť chybové hlásenie java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

Pri vytváraní buildu cez Ant som začal dostávať chybové hlásenie JavaException: java.lang.RuntimeException: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space čoho výsledkom bolo, že síce vyzeral build v poriadku, no zmeny, ktoré boli vykonané sa neprejavovali. Takže celý build sa správal ako nekompletný.
Keďže som build robil v Eclipse, teda Ant je ako plugin a nie samostatná aplikácia, niektoré riešenia, ktoré boli na internete sa nedali aplikovať. Nakoniec som našiel spôsob, ako uvedený problém vyriešiť.
Prvý krok je spustiť External Tools Configuration na súbore build.xml.
Obrázok: Context menu nad build.xml.
Context menu nad build.xml.
Následne klikneme na kartu Environment a pridáme premennú _JAVA_OPTIONS a hodnotu -Xmx1024M.
Obrázok: Nastavenie premenných pre Javu.
Nastavenie premenných pre Javu.

Záver

Veľkosť pamäte môžete nastaviť podľa potreby, možno stačí iba 512, možno viac, napr. 2048 (-Xmx2048M). Ak chcete spraviť zmenu natrvalo, môžete premennú a hodnotu zapísať do Environment variables (Premenných prostredia).


Softvér,Java,Eclipse,error,heap space,OutOfMemoryError,RuntimeException,syntax error,build,Ant,exception,module
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest