×
Vytvárame riešenia

Ako nastaviť kompilátor pre C/C++ projekt v NetBeans

V prípade, že používateľ NetBeans chce pracovať s projektmi C a C++, musí definovať kompilátory, ktoré majú byť použité. V opačnom prípade nebude môcť vytvorený program z vývojového prostredia spustiť.
Jedným z riešení, ktoré NetBeans podporuje pre prácu s projektmi C a C++, je vývojové prostredie MinGW. Pri inštalácii MinGW je potrebné označiť nielen kompilátory pre jazyky C a C++, ale aj položku MSYS Basic System. Tá sa nachádza v dolnej časti výberového menu. V adresári msys sa nachádza súbor make.exe, ktorý je potrebný pre vytvorenie príkazu na kompiláciu. Bez neho bude spustenie projektu neúspešné.
Obrázok: Inštalácia prostredia MinGW.
Inštalácia prostredia MinGW.
Obrázok: Inštalácia MSYS s MinGW.
Inštalácia MSYS s MinGW.
Po nainštalovaní prostredia MinGW je potrebné vykonať nasledujúce dva kroky:
  • konfiguráciu prostredí C/C++ v NetBeans
  • konfiguráciu Path v premenných prostredia
Konfigurácia prostredí C/C++ v NetBeans sa vykoná cez menu Tools / Options, tlačidlo C/C++, kartu Build Tools a tlačidlo Add... . Kompilátoru jazyka C sa priradí súbor gcc.exe a kompilátoru jazyka C++ súbor s názvom g++.exe.
Obrázok: Konfigurácia prostredí C/C++.
Konfigurácia prostredí C/C++.
V premenných prostredia sa do premennej Path definujú cesty k adresárom bin pre prostredia MinGW a MSYS.
Príklad: Príklad zápisu do premennej Path.
1
c:\MinGW\bin;c:\MinGW\msys\1.0\bin
Obrázok: Zápis do premennej Path.
Zápis do premennej Path.
Pôvodné hodnoty v premennej Path sa nemažú. Za poslednú hodnotu v premennej Path sa pridá znak ;, ktorý oddeľuje jednotlivé hodnoty. Následne môžeme pridať hodnoty pre MinGW a MSYS.

Záver

Po vykonaní uvedených krokov by práci v NetBeans s projektmi C a C++ už nič nemalo stáť v ceste.


Softvér,kompilátor,C,C++,NetBeans,MinGW
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších