×
Creating solutions

Ako nastaviť kompilátor pre C/C++ projekt v NetBeans

V prípade, že používateľ NetBeans chce pracovať s projektmi C a C++, musí definovať kompilátory, ktoré majú byť použité. V opačnom prípade nebude môcť vytvorený program z vývojového prostredia spustiť.
Jedným z riešení, ktoré NetBeans podporuje pre prácu s projektmi C a C++, je vývojové prostredie MinGW. Pri inštalácii MinGW je potrebné označiť nielen kompilátory pre jazyky C a C++, ale aj položku MSYS Basic System. Tá sa nachádza v dolnej časti výberového menu. V adresári msys sa nachádza súbor make.exe, ktorý je potrebný pre vytvorenie príkazu na kompiláciu. Bez neho bude spustenie projektu neúspešné.
Obrázok: Inštalácia prostredia MinGW.
Inštalácia prostredia MinGW.
Obrázok: Inštalácia MSYS s MinGW.
Inštalácia MSYS s MinGW.
Po nainštalovaní prostredia MinGW je potrebné vykonať nasledujúce dva kroky:
  • konfiguráciu prostredí C/C++ v NetBeans
  • konfiguráciu Path v premenných prostredia
Konfigurácia prostredí C/C++ v NetBeans sa vykoná cez menu Tools / Options, tlačidlo C/C++, kartu Build Tools a tlačidlo Add... . Kompilátoru jazyka C sa priradí súbor gcc.exe a kompilátoru jazyka C++ súbor s názvom g++.exe.
Obrázok: Konfigurácia prostredí C/C++.
Konfigurácia prostredí C/C++.
V premenných prostredia sa do premennej Path definujú cesty k adresárom bin pre prostredia MinGW a MSYS.
Príklad: Príklad zápisu do premennej Path.
1
c:\MinGW\bin;c:\MinGW\msys\1.0\bin
Obrázok: Zápis do premennej Path.
Zápis do premennej Path.
Pôvodné hodnoty v premennej Path sa nemažú. Za poslednú hodnotu v premennej Path sa pridá znak ;, ktorý oddeľuje jednotlivé hodnoty. Následne môžeme pridať hodnoty pre MinGW a MSYS.

Záver

Po vykonaní uvedených krokov by práci v NetBeans s projektmi C a C++ už nič nemalo stáť v ceste.


Softvér,kompilátor,C,C++,NetBeans,MinGW
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest