×
Vytvárame riešenia

Ako na opravu ciest a komunikácii

Dnes ráno som opäť zažil šok, keď som hodinu stál v zápche len preto, že na Račianskej dali robotníci na približne 100 metrový úsek zátarasy čím nastalo zúženie pruhov, odstavili do nich jedno auto a nikde nikoho. To že vytvorili týmto konaním dopravný kolaps nikoho asi nezaujíma.
Z tohto dôvodu som sa rozhodol napísať tento príspevok, ktorý by už mal riešiť súčasný spôsob opráv a výstavby cestnej infraštruktúry

Návrh

Zhotovitelia by mali opravu cesty vykonať v čo najkratšom čase pričom by sa muselo pracovať 24h hodín denne s množstvom robotníkov a strojov aby boli minimalizované prestoje a dopravné obmedzenia.

Súčasný stav

Súčasná realita je taká, že cez víkendy, sviatky a nočné hodiny sa nepracuje. A keď sa pracuje, tak je tam minimum strojov a robotníkov, z ktorých časť len postáva a nič nerobí. Firmy robia opravy príliš dlho lebo nemajú dostatok personálu a zariadení a ich cieľom je, aby ich zákazka uživila niekoľko mesiacov.

Ako by to malo fungovať

Obstarávatelia by mali mať v podmienkach účasti po konzultácii technických riešení stanovené čo najkratšie termíny realizácií a žiadať od uchádzačov predloženie zoznamu ľudí a zariadení, ktoré budú použité vrátane harmonogramu prác pre 24 hodinový režim. Jediné prerušenie prác môže nastať len v prípade veľmi nepriaznivého počasia. Ostatné prestoje a nedodržané termíny by sa mali veľmi prísne sankcionovať.
Hodnotenie ponúk by malo byť na základe najnižšej ceny a požadovanej doby realizácie. Každý deň realizácie naviac by sa ohodnotil sumou, o ktorú by sa ponuka prekračujúca termín navýšila. To znamená, že firmy, ktoré budú deklarovať dokončenie diela načas, tak do hodnotenia budú použité navrhnuté ceny. Firmy, ktoré budú schopné odovzdať dielo neskôr ako obstarávateľom požadovaný termín (napr. do 5 dní od platnosti zmluvy), budú hodnotené tak, že k ich navrhovanej cene sa pripočíta cena za oneskorenie (počet dní x penále).

Záver

Cieľom tohto návrhu je zamedziť dopravným obmedzeniam, ktoré v mestách vytvárajú dopravný kolaps a priblížiť sa čo najviac zahraničiu, kde sa 700 metrov diaľnice postaví za jeden deň či križovatka opraví cez noc.


Blog,obstarávanie
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Autor 21.10.2016 23:28 O tom, že sa dajú veci robiť poriadne, svedčí prvá lastovička, kedy most nad diaľnicou D1 zbúrali za 18 hodín (http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/408029-zacalo-sa-buranie-mostov-d1-bude-do-zajtra-zatvorena/).
Autor 06.11.2016 20:16 Aj tento týždeň vo štvrtok (3.11.2016) opäť na Račianskej, kvôli jednému nezaasfaltovanému kanálu o dĺžke 1 meter bola hodinová kolóna. Samozrejme opäť tu nebol žiaden robotník ani auto pričom táto práca sa mala spraviť v noci, aby ráno nebolo už žiadne obmedzenie.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších