×
Creating solutions

Ako manažovať server v NetBeans

Pri práci s aplikáciami vo vývojovom prostredí NetBeans je niekedy potrebné reštartovať alebo zastaviť spustený server, prípadne zmeniť jeho existujúce nastavenia. Činnosti súvisiace s nainštalovanými servermi v prostredí NetBeans je možné vykonávať v položke s názvom Servers.
K položke Servers sa je možné dostať cez položku Window v hornom menu a položku Services. Rozbalením položky Servers sa zobrazia pridané servery, s ktorými je možné aktuálne pracovať. Kliknutím pravého tlačidla nad názvom servera sa otvorí kontextové menu s možnosťami server spustiť, zastaviť, reštartovať alebo konfigurovať. V prípade servera Tomcat je možné editovať súbor server.xml alebo zobraziť okno s protokolom (log). Pre konfiguráciu servera je možné kliknúť na položku Properties.
Nastavenie servera je možné vykonať aj cez položku Tools v hornom menu a položku Servers. Kliknutím na dostupný server sa zobrazí okno pre jeho nastavenie. V okne Servers je zároveň možné pridať nový server.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 18.4.2013
Kategória: Softvér
Značky: programovanie, softvér, tomcat, netbeans, server


Softvér,programovanie,softvér,Tomcat,NetBeans,server
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest