×
Vytvárame riešenia

Ako cez npm zistiť verziu balíčka

V tomto článku predstavím, ako zistiť verziu balíčka nainštalovaného cez npm (package manager for JavaScript). Pre prácu s npm je potrebné nainštalovať Node.js.
Pre inštaláciu najnovšej verzie npm globálne (prístup z každého adresára), slúži nasledujúci príkaz.
1
npm install npm@latest -g
Pre zobrazenie verzie balíčka (package) uvediem dva spôsoby, ktoré je možné zapísať viacerými aliasmi. Prvý spôsob je npm ls <package>. Jeho aliasy sú list, la a li. Zápisy la a li poskytujú rozšírené informácie. Pre skrátenie výpisu, resp. výpis len root informácie z dependency tree slúži parameter --depth.
Príklad: Príklad výpisu verzie pre less.
1
npm ls less
Príklad: Formáty zápisov pre ls a jeho aliasy list, la a li.
1
2
3
4
5
6
npm ls <package>
npm ls --depth=0
npm list --depth=0
npm list <package>
npm la <package>
npm ll <package>
Druhý spôsob výpisu verzie balíčka je cez príkaz npm view <package> version. Rovnako ako ls aj view má svoje aliasy, ktorými sú show, info a v.
Príklad: Príklad výpisu verzie pre less.
1
npm view less version
Príklad: Formáty zápisov pre view a jeho aliasy show, info a v.
1
2
3
4
npm view <package> version
npm show <package> version
npm info <package> version
npm v <package> version
Vo všeobecnosti ide o výpis vlastnosti z package.json.
1
npm info <package> <property>

Záver

Na záver ešte uvediem ako získať verziu pre Node.js, npm a bower.
Príklad: Výpis verzie pre Node.js.
1
node -v
Príklad: Výpis verzie pre npm.
1
npm -v
Príklad: Výpis verzie pre bower.
1
bower -v
Ak používate iné užitočné príkazy pre npm, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Softvér,Node.js,package,npm ls,npm list,npm la,npm ll,npm view,npm show,npm info,npm v
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších